Popkoor Si Volta

Beverwijk

En verder...

Zoals zoveel koren kampt Si Volta met een bekend probleem, er zijn vrij weinig mannen lid. Daarom roept het koor mannelijke muziekenthousiastelingen op om eens langs te komen op de maandagavond. Die kunnen dan ervaren dat zingen een heel leuke, ontspannen en gezellige bezigheid is. Drempelvrees op het gebied van zangtechniek is overbodig. Bij Si Volta wordt niet van bladmuziek gezongen, dus noten kunnen lezen is geen vereiste. Een redelijke zangstem en een brede popsmaak is voldoende.

Samen zingen maakt blij !!